OM OSS

Psykolog Andrea Sjöström

grundare Andrea Sjöström

Parametra startades 2017 av mig; Andrea Sjöström som är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi med KBT-inriktning.

Jag har alltid brunnit för att hjälpa andra och bestämde mig tidigt för att bli psykolog. Det yrkesvalet har jag aldrig ångrat!

Jag strävar alltid efter att hålla mig påläst inom mina verksamhetsområden. Teoretiskt så har jag min grund i KBT där jag lutar lite mer åt B:et, dvs. beteendeterapin.

Min yrkesbakgrund

Efter psykologprogrammet i Linköping arbetade jag 2007-2017 i vuxenpsykiatri, bortsett från ett par år inom skolhälsovård och BUP. Jag behandlade alla psykiatriska diagnoser, men fokuserade särskilt på bipolär sjukdom, trauman, ätstörningar och psykos. Blev skicklig i diagnostik och utredningar. 2016 legitimerades jag som psykoterapeut med KBT-inriktning efter psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet.

För fullständigt CV; se min sida på Linkedin. Jag finns även på Psykologiguiden

Parametras utveckling

Sedan 2017 har jag varit privatpraktiserande och gick först under namnet Sjöström Psykologi. Företaget har tidigare varit verksamt i Sörmland och Blekinge.

Parametra har flera grenar:

  • Psykologmottagningen, där jag har tagit emot vuxna och barn för KBT mot bl.a. trauman, depression, stress och ångest, samt gjort neuropsykiatriska utredningar. Jag har haft avtal med Kris och traumacentrum, för att ta emot klienter via försäkringsbolag. Jag gästspelade även hos Mindler med digital KBT en dag i veckan under 2022. 

  • Skolpsykologtjänster började jag först att erbjuda kommunala skolor via upphandling och sedan har det blivit samarbeten med flertalet friskolor.

  • Handledning är en gren som har växt genom åren. Bland dem som jag har handlett finns: psykiatrisjuksköterskor, mentalskötare, specialpedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socionomer, behandlare inom beroendevård, boendestödjare, hvb-personal, psykologer och psykologstudenter. I maj 2023 blev jag klar med psykoterapihandledarutbildning vid Lunds universitet

  • Utredningar riktade sig de första åren främst mot privatpersoner via fritt vårdval i samarbete med psykologföretaget JeWe. Jag utredde hundratals barn och vuxna för neuropsykiatriska diagnoser. På senare år har jag övergått till komplexa utredningar av barn och deras föräldrar på hvb och i familjehem.

  • Föreläsningar har jag hållit vid universitet för psykologstudenter och psykoterapeutstudenter. Har även föreläst på friskolor.

Medlem i PSykologförbundet

Jag är medlem i Psykologförbundet och innehar patientförsäkring och ansvarsförsäkring via Psykologföretagarna.