PSYKOTERAPI

KBT

OBS! Andrea har tills vidare ingen mottagning och kan därför inte ta emot privatpersoner.

Andrea har erfarenhet av att behandla både vuxna, ungdomar och barn.

VAD INNEBÄR KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi, samtalsbehandling, som har bra stöd i forskning vid många olika besvär. Beteendeterapeutiska föreningen beskriver hur KBT kan se ut vid olika problem. Oavsett vad du söker för, så brukar Andrea börja med att göra en analys över vilka beteenden och tankar, som gör att du mår dåligt. Under behandlingen kommer du sedan få hemuppgifter att öva på mellan samtalstillfällena. Målet är att du ska få verktyg att kunna klara dig på egen hand. Hur ofta samtalen sker beror på hur dåligt du mår, men det vanliga är att börja med en gång i veckan eller var 14e dag. Sedan glesas samtalen ut så snart du mår bättre. Hur många samtal som behövs beror på problemet. Vanligt är 5 till 20 samtal.

BESVÄR SOM ANDREA BEHANDLAR:

Dåligt mående efter en eller flera jobbiga händelser i livet. Problem med ens förhållande till ätande och den egna kroppen. Stress och utmattning. Oro, ångest och fobier. Bipolär sjukdom typ II om du har en läkarkontakt. Depression och nedstämdhet. Tvång. Relationsproblem - kan ske som parterapi när båda är motiverade. Läs gärna mer om olika psykiska besvär på Psykologiguiden.

betalning och avbokning

Betalning sker via månadsvis faktura. Av/omboka senast 24 h innan, för att inte debiteras fullt pris. Om det gäller kristerapi kan det vara värt att kontakta ditt försäkringsbolag som då står för kostnaden av vanligtvis 10 samtal.

PATIENTFÖRSÄKRING

Andrea är via Psykologförbundet ansluten till Psykologföretagarna och har därigenom ansvars- och patientförsäkring.