Handledning

BEHÖVER NI EN HANDLEDARE?

Parametra kommer ut till Era medarbetare inom vård och omsorg; som vuxenpsykiatri, Socialtjänst, somatisk vård samt skolhälsovård. Även chefshandledning. 

Självklart kan handledningen ske online nu pga. pandemin.


TEAMHANDLEDNING inom vård och omsorg

Parametra erbjuder metodhandledning och processhandledning eller en kombination. Det viktiga är att ledning och handledningsgrupp från start är eniga om syftet med handledningen.

Metodhandledningen har sin grund i KBT och MI. Även tydliggörande pedagogik vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Deltagarna handleds i sina aktuella ärenden.  

I processhandledning ligger fokus på teamets övergripande arbetssätt och rutiner. Här finns möjlighet att tala om t ex grupprocesser, rollfördelning och arbetsbelastning. 


Chefshandledning

Ledare är ofta högpresterande och bra på att sätta upp mål. Parametra erbjuder tid för reflektion. Diskussionsämnen kan vara:

 • Ny som chef eller att bli chef över sina tidigare kollegor

 • Utmaningar som mellanchef

 • Axla ett större ansvar - hantera osäkerhet och komplexitet

 • Lita på medarbetarna - delegera mera

 • Ge konstruktiv kritik och personlig feedback

 • Fatta obekväma beslut

 • Svåra medarbetarsamtal

 • Anpassa arbetsmiljön för medarbetare med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 • Hitta varje medarbetares motivation

 • Bli en närvarande och trygg ledare

 • Hantera egna prestationskrav

 • Må bra själv, ta sig tid för återhämtning