UTREDNING 

Skräddarsydda utredningar

Andrea utreder både barn, ungdomar och vuxna på plats ute i Er verksamhet. 

DIAGNOSfrågeställningar:
  • Neuropsykiatrisk problematik som adhd, autism, tourettes, trotssyndrom, uppförandestörning.

  • Psykiatrisk problematik som posttraumatiskt stressyndrom, personlighetssyndrom, ångestsyndrom, depression, utmattning, ätstörning, tvång, psykostillstånd.

Detta INGÅr:

Intervjuer med personen som ska utredas är alltid grunden i alla utredningar. Beroende på frågeställning och ålder så kan även anhöriga samt personal från t ex skola och hvb intervjuas. Genomgång av inhämtade journaler från t ex BVC, BUP och vuxenpsykiatri. Relevanta skattningsformulär. Vid frågeställningar om neuropsykiatriska diagnoser samt begåvning används även psykologtester. Återgivning sker vanligtvis inom ca en månad både muntligt och i ett skriftligt utlåtande om ca 10-15 sidor inkl. en sida med rekommendationer. Remiss kan skrivas till andra vårdgivare.