Psykologi leder vägen

Parametra skräddarsyr förändringsarbete för privatpersoner, företag och offentlig sektor. Vi erbjuder tjänster som neuropsykologiska utredningar, kognitiv beteendeterapi, insatser för skola och organisationer, handledning och föreläsningar. 

Parametra AB, Ågatan 30, 374 38 Karlshamn

Röstbrevlåda 0454-153 00

Tala in namn och telefonnummer så återkommer vi!

 

 

Neuropsykologisk utredning

Vi utreder ADHD, ADD, Aspergers och Tourettes hos vuxna och barn. Anhörig och ev. skolpersonal intervjuas. Individen testas, intervjuas och fyller i självskattningsformulär. Relevanta journaler och ev. pedagogisk kartläggning läses. Efter ca 4 veckor ges muntlig återgivning. Skriftligt utlåtande ca 9-13 sidor som avslutas med rekommendationer för skola eller arbetsplats. Remiss till psykiatri eller habilitering skrives.

Priser: Vuxna kan göra en egenanmälan till oss för att utredas via riksavtalet, vilket innebär att landstinget står för kostnaden. För barn och ungdomar behövs en remiss från t ex BUP, skolhälsovård eller vårdcentral för att utredas på riksavtalet.   

 

Kognitiv beteendeterapi

Vi erbjuder KBT, kognitiv beteendeterapi, till vuxna och barn vid t ex ångest, fobier, depression, kriser t ex cancer, ätstörningar, trauman t ex sexuella övergrepp, stress, sömnproblem, bipolär sjukdom typ II, tvång, ADHD. Vi kan även ge parterapi, anhörigstöd och föräldrastöd.

Priser: Terapisession individ: 50 min 1250 kr, 25 min 700 kr. Par och familj: 90 min 2200 kr, 50 min 1250 kr. Betalning via månadsvis faktura. Av/omboka senast 24 h innan för att inte debiteras fullt pris. Tips!  De flesta hemförsäkringar bekostar tio samtal vid kriser som t ex överfall, brand, cancer, trafikolyckor, anhörigas dödsfall.

 

Skola

Vi hjälper skolor med psykologtjänster som basutredningar, personalhandledning, observationer, deltagande i EHT, elevsamtal, föreläsningar, krishantering. I basutredning intervjuas personal och vårdnadshavare, som får fylla i relevanta skattningsformulär. Eleven genomför begåvningstest och svarar på skattningsformulär kring emotionell och social problematik. Återgivning sker efter 1-3 veckor. Skriftligt utlåtande ca 4-6 sidor inkl. en helsida pedagogiska rekommendationer. Remiss kan skrivas till exempelvis BUP eller Habilitering.


Organisation

När en organisation ska effektiviseras får strategier, värderingsarbete och processförändringar inte alltid önskat genomslag. Vi använder oss av OBM; Organizational Behavior Mangement; som bygger på beteendeanalys. I korthet hjälper vi Er att ta fram enkla, tydliga mål som anpassas efter situationen, där ledarna blir förebilder som påverkar beteenden och ger trygga och motiverade medarbetare som samspelar. Vid utmaningar med kompetensförsörjning, så kan vi finslipa Er rekryteringsprocess. Vi erbjuder ledarskapsutveckling och chefshandledning. Sjukskrivna medarbetare kan vi hjälpa med rehabiliterande samtal. 


Handledning

Vi skräddarsyr ärendehandledning och processhandledning till personal inom vuxenpsykiatri, BUP, habilitering, socialtjänst, HVB och LSS. Handledning kring neuropsykologiska utredningar.

 

Föreläsning

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper i föreläsningar. På psykolog- och psykoterapeutprogram på universitet håller vi t ex uppskattade föreläsningar om KBT vid bipolär sjukdom och psykoterapeutens roll vid medicinering. Anhörigutbildningar om psykossjukdom och bipolär sjukdom. Vi utformar föreläsningar efter önskemål inom psykologi; t ex stress, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ångest etc.


Om oss

Grundare är Andrea Sjöström, leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Hon har sedan 2007 samlat på sig bred kompetens från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), skolhälsovård och privat. Har genom åren behandlat och utrett hundratals vuxna, ungdomar och barn. Handlett personal. Är även gästföreläsare vid universitet. De senaste åren har Andrea drivit privat mottagning i Strängnäs, Sörmland, under namnet Sjöström Psykologi. Parametra öppnade januari 2020 i Karlshamn. Andrea har till sin hjälp ett nätverk av konsulter att ta in beroende på uppdragets art.  


 
© Copyright Parametra AB