FÖRELÄSNING

Utbildning och inspiration från PArametra

Andrea Sjöström är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och lärare i KBT. Hon sprider gärna sina kunskaper inom psykologi. Skräddarsytt efter Era önskemål för utbildning och inspiration. 

Andrea har varit en återkommande gästföreläsare på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Andrea ger även föreläsningar när hon är ute på friskolor som skolpsykolog.

Under sina år inom vuxenpsykiatri och BUP så brukade Andrea föreläsa på PPI; psykopedagogisk intervention, för patienter med bipolär sjukdom och psykos, samt deras anhöriga.

OMDÖMEN

På utvärderingar har Andrea alltid fått fina vitsord. Det som brukar nämnas är att hon är en engagerad föreläsare som smittar av sig med sitt intresse för ämnena som hon föreläser om. 

exempel på förläsningsämnen:

  • Sekundärtrauma hos yrkesverksamma inom t ex psykiatri och Socialtjänst

  • Traumamedveten omsorg i skolan, hvb och familjehem

  • Anpassningar för skola / arbetsplats / familjehem vid ADHD eller Autism

  • KBT vid bipolär sjukdom

  • Hur medicin samverkar med psykoterapi