SKOLA

Skolpsykologtjänster

Andrea erbjuder långsiktiga samarbeten med friskolor och punktinsatser åt kommunala skolor i Blekinge, Skåne och Småland. Omfattningen av insatserna skräddarsys efter varje skolas behov. Andrea är mån om att hålla sig à jour med senaste nytt inom pedagogisk psykologi och hur olika tillstånd och omständigheter påverkar elevers inlärningsförmåga. Pedagoger brukar särskilt uppskatta att Andrea är bra på att omvandla testresultat och observationer till konkreta pedagogiska rekommendationer.

BASUTREDNING

När en elev inte verkar kunna ta till sig undervisningen, inte uppnår målen i läroplanen eller uppvisar beteendeproblem, så kan det vara aktuellt med en basutredning. Andrea intervjuar alltid både personal och vårdnadshavare, som även får fylla i skattningsformulär som är relevanta för frågeställningen. Eleven genomför begåvningstest och svarar på skattningsformulär kring psykisk ohälsa och social problematik.

Återgivning sker efter 1-3 veckor både muntligt samt i ett skriftligt utlåtande om ca 4-6 sidor inkl. en helsida pedagogiska rekommendationer. Remiss kan vid önskemål skrivas till exempelvis BUP eller Habilitering. Vid misstanke om neuropsykiatrisk diagnos kan även Andrea göra en fullständig neuropsykologisk utredning.

övriga TJÄNSTER
  • handledning

  • konsultation

  • observationer

  • deltagande i EHT

  • elevsamtal

  • föreläsningar

  • krishantering