Skolpsykolog

SÖKER NI EN PSYKOLOG TILL ER SKOLA?

Parametra erbjuder långsiktiga samarbeten med friskolor och punktinsatser åt kommunala skolor i Blekinge och Skåne. 


PARAMETRA kan hjälpa till med:
  • basutredningar

  • personalhandledning

  • observationer

  • deltagande i EHT

  • elevsamtal

  • föreläsningar

  • krishantering


VAD INNEBÄR EN BASUTREDNING?

I Parametras basutredningar intervjuas både personal och vårdnadshavare, som får fylla i relevanta skattningsformulär.

Eleven genomför begåvningstest och svarar på skattningsformulär kring emotionell och social problematik.

Återgivning sker efter 1-3 veckor.

Skriftligt utlåtande ca 4-6 sidor inkl. en helsida pedagogiska rekommendationer.

Remiss kan vid önskemål skrivas till exempelvis BUP eller Habilitering. Vid misstanke om neuropsykiatrisk diagnos kan även en fullständig utredning genomföras hos Parametra.