OM MIG

Psykolog Andrea Sjöström

Andrea Sjöström

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Under 2022-23 utbildar jag mig till handledare i psykoterapi och har då valt att inte ha någon psykoterapimottagning. Mina nuvarande handledda består av psykiatrisjuksköterskor, mentalskötare, specialpedagoger, HVB-personal, boendestödjare, personal inom missbruksvård, samt psykologstudenter. Förutom handledare är jag även skolpsykolog åt flera friskolor samt utredare på HVB. Jag strävar alltid efter att hålla mig påläst inom mina verksamhetsområden. Teoretiskt så har jag min grund i KBT där jag lutar lite mer åt B:et, dvs. beteendeterapin.

Bakgrund

Jag har alltid brunnit för att hjälpa andra och bestämde mig tidigt för att bli psykolog. Efter grundutbildningen arbetade jag 2007-2017 i vuxenpsykiatri, bortsett från ett par år inom skolhälsovård och BUP. Jag behandlade alla psykiatriska diagnoser, men fokuserade särskilt på bipolär sjukdom, trauman, ätstörningar och psykos. Blev skicklig i diagnostik och utredningar. Vidareutbildade mig till psykoterapeut med KBT-inriktning. 

Sedan 2017 har jag varit privatpraktiserande, först i Sörmland under namnet Sjöström Psykologi, sedan Parametra efter flytt till Blekinge. Jag drev fram till ifjol mottagning, där jag tog emot vuxna och barn för KBT mot bl.a. trauman, depression, stress och ångest, samt utredning av adhd och autism. Sedan 2018 har jag erbjudit skolpsykologtjänster åt först kommunala skolor och sedan allt fler friskolor. Under några år var jag gästföreläsare vid Linköpings universitets psykolog- och psykoterapeutprogram. För varje år har mina handledaruppdrag ökat i antal. 

Jag är medlem i Psykologförbundet och innehar patientförsäkring och ansvarsförsäkring via Psykologföretagarna.