Undrar du om du själv, ditt barn eller tonåring kan ha ADHD, ADD eller autism, AST ?


Här är vanliga symtom

Problemen ska man ha haft sedan barndomen och de ska ställa till besvär i skola, på jobb och/eller hemma.

ADHD / ADD:

Ha svårt att koncentrera sig. Svårt att vara uppmärksam. Svårt att planera och hålla ordning. Svårt att minnas. Svårt att passa tider. Vid ADHD även svårt att sitta still och säga/göra impulsiva saker. Vid ADD svårt att komma igång med saker.

AST / Autismspektrum / Aspergers:

Ha svårt att tolka vad andra menar och känner. Svårt att göra sig förstådd på rätt sätt. Ogilla när det inte blir som man sagt eller som man tänkt sig. Fastna i rutiner, vanor och begränsade intressen. Reagera annorlunda på t ex beröring, smak, konsistens, ljud, kyla och värme.

Hur man söker sig till Parametra

Vi utreder barn från 6 år och vuxna från hela landet på riksavtal, som innebär att hemregionen står för kostnaden. Vi har vanligtvis inga väntetider.

Vuxna - egenanmälan

Du gör en egen vårdbegäran genom att beskriva dina problem över telefon (obs! remisskrav gäller för dem som är folkbokförda i: Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro).

Barn och ungdomar - remiss

Be att t ex BUP, habilitering, skolhälsovård eller vårdcentral sänder remiss till vår samarbetspartner JeWe. Det ska stå att utredningen ska ske i Karlshamn.  Remissadress: JeWe ab, Kaserngården 17, 791 40 Falun.

Så går en utredning till
Intervju

Vi gör alltid en omfattande intervju om barndomen. Det bästa är om det finns en förälder som kan svara på frågorna. För barn och ungdomar intervjuas även en lärare, eller t ex resursperson, som känner barnet väl. Är man vuxen så blir man även själv intervjuad om både sin barndom och nuvarande situation. Det är viktigt att kontrollera att symtomen inte beror på någon annan diagnos eller omständigheter i livet.

Test och formulär

Vi genomför begåvningstest, samt uppmärksamhetstest och/eller en autismbedömning. Man får även fylla i relevanta självskattningsformulär.

Genomgång av journaler, sammanställa i utlåtande

Vi läser relevanta journaler från t ex BUP och vuxenpsykiatri, samt eventuell pedagogisk kartläggning från skolan. Vi samlar ihop och analyserar resultaten.

Resultat

Efter ca 4 veckor går vi igenom resultaten med er muntligt. Vi lämnar även ett skriftligt utlåtande på ca 9-13 sidor, som avslutas med rekommendationer för skola, arbetsplats eller vardagen. Vi skriver ofta även en kort version av utlåtandet som kan användas till exempelvis myndigheter eller skola. Avslutningsvis skickar vi remiss med utlåtandet till BUP, vuxenpsykiatri eller habilitering.

 

© Copyright Parametra