Söker du KBT för dig, ditt barn eller tonåring?


Vad innebär KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi, samtalsbehandling, som har gott stöd i forskning vid många olika symtom. Läs gärna mer om hur KBT kan se ut vid olika problem på beteendeterapeutiska föreningens hemsida.

Fokus är främst på nuet och framtiden. Eftersom man bara kan förändra sig själv, så börjar vi med att göra en analys över vilka av dina beteenden och tankar, som gör att du mår dåligt. Behandlingen går sedan ut på att hjälpa dig att göra förändringar, som du får öva på i hemuppgifter mellan samtalstillfällena.

Hur ofta samtalen sker beror på hur dåligt du mår, men det vanliga är att börja med en gång i veckan eller var 14e dag. Sedan glesar vi ut så snart du mår bättre.

Hur många samtal som behövs beror på problemet. Många blir hjälpta av 3-5 samtal.

Målet är alltid att du ska få verktygen för att kunna klara dig på egen hand - att bli din egen psykoterapeut.

Vi behandlar

Vuxna, ungdomar och barn är välkomna. Vi kan vanligtvis erbjuda en första tid redan samma vecka.

Du kan söka hjälp för följande problem: Depression, nedstämdhet. Ätstörningar som anorexi, bulimi eller hetsätning. Krisreaktioner, PTSD posttraumatisk stressyndrom. Stress. Sömnproblem, Oro, ångest, fobier, social fobi, panikångest. Tvång / OCD. Vi har även specialiserade kunskaper om bipolär sjukdom och kan behandla dig med typ II förutsatt att du har en läkarkontakt.

Även du som anhörig är välkommen för stöd när t ex psykisk sjukdom finns i familjen. Föräldrastöd t ex vid ADHD. Par är välkomna för parterapi, förutsatt att båda parter vill delta.

När försäkringsbolag betalar

Vet du om att det ingår upp till 10 samtal kristerapi hos psykolog i hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring? Du kan även höra med din arbetsgivare om försäkringen på arbetsplatsen kan ersätta din kristerapi.

Om du mår dåligt efter en traumatisk händelse, så ska du anmäla den till ditt försäkringsbolag och fråga om du kan få kristerapi betald. 

Trauma som täcks av försäkringar kan t ex vara: rån, hot, inbrott, misshandel, våldtäkt, brand, explosion, närvaro vid annan persons dödsfall. Mobbning i skolan för barn upp till 18 år. Svåra olyckor för dig själv, anhörig eller kollega. Svåra sjukdomar (t ex cancer) hos dig själv eller anhörig.

Som anhörig, familjemedlem, brukar försäkringsbolagen räkna: make, sambo, registrerad partner, barn samt syskon.

När du själv betalar

Pris för 50 min samtal: 1250 kr

Du betalar via faktura i slutet av månaden.

Av/omboka senast 24 h innan för att inte debiteras fullt pris.

Högkostnadskort gäller inte.

Vad innebär legitimation?

Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen och innebär en trygghet för dig som söker vård.

Det ska vara en garanti för att behandlaren har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket.

Behandlaren måste följa hälso- och sjukvårdslagen, som innebär samma lagar för tystnadsplikt, sekretess och att skriva journal, som inom den offentliga vården.

Behandlaren har ett yrkesansvar att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket höjer patientsäkerheten.

Övriga titlar som samtalsterapeut, coach, kbt-terapeut osv. behöver inte följa några lagar och kan därför inte anmälas om du blir felbehandlad.

Skillnaden mellan psykolog och psykoterapeut?

Legitimerad psykolog blir man efter en 5-årig universitetsutbildning och därefter 1 års godkänd PTP, som innebär praktisk tjänstgöring under handledning. Psykologutbildningen innehåller förutom klinisk psykologi (där psykoterapi och diagnostik ingår), även utvecklingspsykologi, biologisk psykologi, neuro- och kognitionspsykologi, socialpsykologi, samt grupp- och organisationspsykologi.

Legitimerad psykoterapeut kan man bli som psykolog, läkare, socionom, beteendevetare eller präst, efter en 3-årig vidareutbildning i psykoterapi.

Psykiatriker, även kallad psykiater, är en legitimerad läkare med vidareutbildning inom psykiatri. Det är bara läkare som kan skriva ut medicin och sjukskriva.

Patientförsäkring

Parametra är via Psykologförbundet ansluten till Psykologföretagarna och har därigenom ansvars- och patientförsäkring.

© Copyright Parametra