FÖRELÄSNING

Utbildning och inspiration

Andrea sprider gärna sina kunskaper inom psykologi. Skräddarsytt efter Era önskemål. 

exempel på ämnen:
  • Anpassningar för skola / arbetsplats / familjehem vid ADHD eller Autism

  • Stress och mindfulness 

  • KBT vid olika psykiatriska diagnoser 

  • Hur medicinering påverkar psykoterapi